Bazele teoretice și pedagogice vizează echiparea profesorilor care nu au pregătire profesională și a voluntarilor care lucrează cu cei responsabili de educația adulților, dar și organizațiile societății civile (Profesori non-profesioniști) cu un document de referință teoretic și pedagogic relevant pentru a introduce migranții și refugiații în limbile naționale.

Informațiile furnizate în acest document au fost structurate pe baza celor șase unități de rezultate ale învățării identificate în primul produs intelectual al proiectului: Ghidul de instruire pentru profesorii care nu pregătire profesională privind introducerea refugiaților în limbile naționale.

Bazele teoretice și pedagogice oferă o analiză și o descriere a fundamentelor teoretice de bază și a abordărilor pedagogice relevante pentru a introduce migranții și refugiații în limbile naționale ale țărilor gazdă.

 

  • Fundamente teoretice: reguli, principii sau teorii pe care se bazează metodele și resursele neconvenționale de predare-învățare pentru a introduce migranții și refugiații în limbile naționale.
  • Abordări pedagogice: modalități prin care profesorii aplică metode și resurse neconvenționale de predare-învățare atunci când introduc migranții și refugiații în limbile naționale, legate de teoria și practica predării.