Prezentul document oferă cadrelor didactice și voluntarilor neprofesioniști care lucrează cu furnizorii de educație pentru adulți și organizațiile societății civile (Profesori care nu au pregătire profesională) un set de activități practice și exerciții care trebuie aplicate cu migranții și refugiații, ca beneficiari țintă ai proiectului.

Activitățile practice au fost concepute pentru a fi aplicate în timpul activităților de formare față în față cu migranții și refugiații. Scopul acestor activități este de a ajuta acești beneficiari să obțină rezultatele învățării incluse în Ghidul de instruire pentru profesorii care nu au pregătire profesională privind introducerea refugiaților în limbile naționale.

Toate activitățile practice includ următoarele elemente:

  1. Titlul activității
  2. Obiective de învățare
  3. Descrierea activității
  4. Resurse utile
  5. Materialul necesar
  6. Evaluarea activității

Activitățile practice vor facilita procesul de învățare și vor ajuta migranții și refugiații să aplice cunoștințele, abilitățile, responsabilitatea și autonomia pentru a rezolva o problemă, a găsi o soluție sau a face o demonstrație.

Pe parcursul implementării proiectului, consorțiul a realizat că este dificil a se pune în practică activitățile prevăzute a fi față de față, datorită situației pandemice COVID-19. Prin urmare, partenerii proiectului au readaptat unele activități practice cu scopul de a fi aplicate online. Acest lucru va aduce profesorilor necalificați posibilitatea de a aplica activitățile cu migranții și refugiații, prin intermediul unui mediu virtual.

Activitățile practice online sunt furnizate mai jos într-un document separat.